Archive for the ‘Bez kategorii’ Category

Rektutacja 2021/2022

piątek, 26 lutego, 2021

155251377_5135579173179913_8078691897847561625_n

Uwaga Rekrutacja!
Informujemy Rodziców, iż termin składania wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2021/2022 upłynął 31 marca br. Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych będzie udostępniona w przedszkolu dnia 6 kwietnia.
O wynikach rekrutacji zostaną Państwo poinformowani telefonicznie.

O nas

niedziela, 17 listopada, 2013
Przedszkole Bogucice, przedszkole parafialne, Katowice

Przede wszystkim radość każdego dziecka     

„Wychowywać to fascynować dzieci miłością
i prawdą, 
czyli proponować im wyłącznie optymalną drogę życia.
Taka właśnie jest pedagogika Ewangelii”…

 (ks. Marek Dziewiecki)

 

 

 

Przedszkole Publiczne Parafii Rzymskokatolickiej św. Szczepana w Katowicach-Bogucicach powstało
w 1995 r. z inicjatywy ks. proboszcza dr Jana Morcinka.

Organem prowadzącym  jest Parafia Rzymskokatolicka św. Szczepana w Katowicach.

Organem nadzoru pedagogicznego jest Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.

Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z prawa oświatowego, poszerzone o wartości chrześcijańskie.

Placówka pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące.

Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości.

Tworzy bezpieczne warunki do zabawy i nauki.