Atuty przedszkola

 

 c2a

Aby być wesołym tak jak my –
do przedszkola musisz przyjść!

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE PARAFII ŚW. SZCZEPANA
W KATOWICACH WITA WSZYSTKICH
W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

– To tu: będziecie się świetnie bawić;
– To tu: będziecie zdobywali wiedzę o otaczającym nas świecie;
– To tu: nauczycie się własnej niezależności i odrębności;
– To tu: będzie kształtowała się Wasza wrażliwość i wyobraźnia;
– To tu: będziecie chwaleni nawet za zwykłe pozytywne zachowania;
– To tu: będziecie wzrastać w miłości do Pana Boga;
– To tu: będą szanowane Wasze cechy indywidualne;
– To tu: każdy z Was będzie bezpieczny, akceptowany,
a przede wszystkim kochany!

Program

W bieżącym roku szkolnym realizujemy program wychowania przedszkolnego „Drużyna Marzeń ” autorstwa I. Sośnickiej , wydawnictwo WSiP . Jest on przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym, dostosowany do założeń aktualnej Podstawy programowej wychowania przedszkolnego i zaleceń Ministra Edukacji Narodowej.

Metody pracy

   W Przedszkolu stosowane są innowacyjne metody i formy pracy z dzieckiem, zapewniają
wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób osiągania sukcesów rozwojowych.

Katalog metod stosowanych w Przedszkolu:
– metody tradycyjne oparte na metodyce wychowania przedszkolnego:

 1. 1.metody czynne,
 2. 2.metody słowne,
 3. 3.metody oglądowe

– nowatorskie toki metodyczne:

 1.  1.metody aktywności ruchowej: K. Orffa,
 2. 2.metoda dobrego startu M. Bogdanowicz,
 3. 3.metoda nauczania matematyki E. Gruszczyk-Kolczyńskiej,
 4. 4.metody aktywizujące,
 5. 5.aktywne słuchanie muzyki Batti Strauss,
 6. 6.technika poranny krąg,
 7. 7.pedagogika zabawy „Klanza”,
 8. 8.techniki twórczego myślenia,
 9. 9.techniki parateatralne (zabawy w teatr)
 10. 10.metoda M. Montessori
 11. 11.metoda symultaniczno – sekwencyjna: J. Cieszyńskiej
 12. 12.odmienna metoda nauki czytania: I. Majchrzak

Priorytetem naszej działalności jest bezpieczeństwo, akceptacja i poszanowanie praw naszych
wychowanków. Pragniemy doskonalić jakość pracy naszego Przedszkola poprzez rozpoznawanie potrzeb
środowiska oraz poszukiwanie nowatorskich metod pracy z dziećmi.