ABC… o dziecku słów kilka

Mały chciałby być duży, duży jeszcze większy,

a my najchętniej byśmy ich zatrzymali w miejscu, bo tak szybko rosną.

Jednak z dumą podziwiamy ich postępy w doskonaleniu umiejętności, rozwoju i edukacji.

 

JAKIE UMIEJĘTNOŚCI DZIECI POWINNY NABYĆ

W PRZEDSZKOLU WEDŁUG PROJEKTU NOWEGO ROZPORZĄDZENIA?

 

Osiągnięcia dziecka na zakończenie przedszkola zostały podzielone na 4 obszary:

  1. Rozwój fizyczny
  2. Rozwój emocjonalny
  3. Rozwój społeczny
  4. Rozwój poznawczy

 

W zakresie rozwoju fizycznego dziecko powinno nabyć takich umiejętności jak m.in. zgłaszanie potrzeb fizjologicznych, wykonywanie czynności samoobsługowych, inicjowanie zabaw konstrukcyjnych, nabywanie sprawności przygotowujących do nauki czytania i pisania.

W zakresie rozwoju emocjonalnego dziecko powinno potrafić m.in. nazywać emocje, bez lęku rozstawać się z rodzicami, szanować uczucia swoje i innych, rozróżniać emocje, potrafić szukać wsparcia w sytuacjach, z którymi nie potrafi sobie poradzić. Tutaj również znajduje się dostrzeganie piękna przyrody oraz świadomość, że zwierzęta też posiadają zdolność odczuwania.

W zakresie rozwoju społecznego powinno potrafić m.in. przejawiać poczucie własnej wartości jako osoby, odczuwać swoją przynależność do rodziny, posługiwać się swoim imieniem, nazwiskiem oraz adresem, używać zwrotów grzecznościowych. Rozwój społeczny na etapie przedszkola i zerówki, to także umiejętność respektowania praw i obowiązków swoich oraz innych osób, czy też komunikowanie się z dziećmi i dorosłymi poprzez komunikaty werbalne i niewerbalne.

W zakresie rozwoju poznawczego dziecko powinno nabyć takich umiejętności jak m.in. wyrażanie swojego zrozumienia świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu, odróżnianie fikcji od rzeczywistości, rozpoznawanie liter, odpowiadanie na pytania i opowiadanie o zdarzeniach. Tutaj również znajduje się eksperymentowanie językowe i rytmiczne, tworzenie żartów sytuacyjnych, rozwijanie wyobraźni muzycznej. Dziecko na tym etapie rozwija także swoje talenty graficzne i podejmuje się eksperymentowania z różnymi narzędziami graficznymi. Do tego wymienia nazwę swojego kraju i stolicy, rozpoznaje symbole narodowe.

Kategoria rozwoju poznawczego  została w projekcie rozwinięta bardzo szczegółowo, więc znajdziemy tam również takie umiejętności naszego dziecka jak m.in. klasyfikowanie przedmiotów według poszczególnych cech, dokonywanie pierwszych pomiarów długości przedmiotów, ustalanie położenia przedmiotów względem siebie, rozpoznawanie cyfr od 0 do 9 i liczby 10. Dziecko powinno potrafić określać czynności z wykorzystaniem pojęć dotyczących następstwa czasu, znać pojęcia dotyczące zjawisk przyrodniczych, wskazywać zawody wykonywane przez osoby z najbliższego otoczenia, rozumieć proste polecenia w języku obcym, a także podejmować samodzielną aktywność poznawczą.

To oczywiście skrót wyłapanych, najważniejszych informacji, a szczegółową rozpiskę znajdziecie na stronach MEN (tu) oraz w przedszkolu. Zapraszamy do lektury.

Attachments