KONSULTACJE

 Konsultacje z nauczycielami odbywają się w następujących dniach i godzinach:

Pani Barbara Kaszowska :        czwartek od 17 :00 do 18:00
Pani Anna Góral :                        wtorek od 12:00 do 13:00
Pani Roksana Ćmiel:                środa od 12:00 do 13:00

Pani Weronika Sochań czwartek od 12:00 do 13:00

REKRUTACJA

O nas

Wychowywać to fascynować dzieci miłością
i prawdą, 
czyli proponować im wyłącznie optymalną drogę życia.
Taka właśnie jest pedagogika Ewangelii”…

(ks. Marek Dziewiecki)

 

Przedszkole Publiczne Parafii Rzymskokatolickiej św. Szczepana w Katowicach-Bogucicach powstało
w 1995 r. z inicjatywy ks. proboszcza dr Jana Morcinka.

Organem prowadzącym  jest Parafia Rzymskokatolicka św. Szczepana w Katowicach.

Organem nadzoru pedagogicznego jest Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.

Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z prawa oświatowego, poszerzone o wartości chrześcijańskie.

Placówka pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące.

Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości.

Tworzy bezpieczne warunki do zabawy i nauki.